Yrittäjyysopinnot Turun yliopistossa

Turun yliopistossa on tarjolla sekä tutkinto-opiskelijoille että henkilökunnalle suunnattuja yrittäjyyteen ja yrittäjämäisyyteen johdattelevia avoimia opintoja ja valmennuksia. Yrittäjyysopinnot tarjoavat osallistujille perustietoa yrittäjyydestä sekä liiketoimintaprosessina että yksilön toimintatapana.

Jos haluat suorittaa tutkinnon yrittäjyydestä:

Voit opiskella Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa kandi-, maisteri- sekä tohtorin tutkinnon yrittäjyydestä. Yrittäjyyden opinnot sopivat sinulle, mikäli olet kiinnostunut toimimaan proaktiivisena organisaatioiden uudistajana ja kehittäjänä. Tutustu kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden tutkinto-ohjelmiin täältä!

Jos opiskelet muuta alaa, mutta haluat sisällyttää tutkintoosi yrittäjyysopintoja:

Turun yliopistossa on tarjolla yrittäjyyteen valmentavia ala- ja tiedekuntakohtaisia opintoja sekä useiden tieteenalojen opiskelijoille yhteisiä opintoja. Mikäli omaan koulutusohjelmaasi sisältyy jo yrittäjyysopintoja, löydät tiedot kursseista opinto-oppaasta. Voit halutessasi kuitenkin hakeutua lisäkoulutukseen. Tämä sivu tarjoaa suosituksia kaikkien alojen opiskelijoille soveltuvista yrittäjyysopinnoista.

Jos sinulla on jo startup-tiimi ja idea yrityksestä:

Voit vahvistaa tietojasi ja taitojasi alla mainittuja kursseja suorittamalla ja/tai hakeutua suoraan Turun yliopiston ja kumppaniemme toteuttamiin kiihdytysohjelmiin!

PERUSTUTKINTO-OPISKELIJOILLE

Kaikille perustutkinto-opiskelijoille avoimet kurssit ja ohjelmat:

Tässä listatut opinnot ja valmennukset ovat avoimia kaikkien yliopiston alojen opiskelijoille, ja ne eivät edellytä osallistujalta aiempia yrittäjyyden tai liiketalouden opintoja. Osa opinnoista tarjotaan englanniksi. Tarkista opintojen sopivuus tutkintoosi omasta tiedekunnastasi.

Startup! (10 op)

Startup!-kurssin tavoitteena on tarjota opiskelijoille käytännön kokemuksia yrittäjyydestä ja tilaisuus soveltaa aiemmin oppimaansa teoriatietoa aidossa liiketoimintaympäristössä. Opiskelijat perustavat poikkitieteellisissä tiimeissä yrityksen kurssin aikana. Yritys toimii oikeilla markkinoilla tiiviissä yhteydenpidossa potentiaalisten asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Kurssi koostuu tiimien yhteisistä kurssitapaamisista, liiketoimintamallin ja tuotteen/palvelun kehittämisestä, testaamisesta ja markkinoinnista sekä yritysmessuista ja kirjallisesta kurssiraportista. Kurssitapaamisiin sisältyy harjoitustöitä, ryhmäkeskusteluja, pitchausta, tietoiskuja ja yrittäjävieraita. Kurssiin ei sisälly varsinaista luento-opetusta eikä tenttiä. Pääpaino on tiimin omassa aktiivisessa toiminnassa markkinoilla. Lisätietoja Peppi-järjestelmästä.

Introduction to Entrepreneurial Business (3 op)

This course focuses on entrepreneurial processes in different types of organizations. Through these processes organizations generate new business activities, products, services and value to customers. During the course business related problems are identified and new business solutions are developed. After taking this course you 1) understand the importance of entrepreneurial processes in organizations 2) can recognize business related problems and generate new business out of them 3) understand roles of individuals and teams in new business development 4) learn how to work in teams, solve problems and present and report outcomes. Learning outcomes can be applied in various organizational settings and/or in your own firm. Course is available to bachelor and master degree students in non-business disciplines. For more information, see Peppi study guide. 

Inno58h (6 op)

The objective of Inno58 course is to approach innovation management from design perspective. The student learns how to apply design ideology for opportunity creation. During the course, the student trains innovation and leadership skills, resulting in a strong identity towards becoming a professional designer. After the course, the student is able to design and execute innovation development projects using various tools and methods. The course also enables the student to get real-life experience in how to innovate and integrate innovation strategy in organizations, and how to communicate the ideas both orally and in written. In the course, students work in teams with challenges from various fields. Each student team works with a client firm in creating innovative ideas and strategies. The highlight of the course is an innovation camp, where students apply their knowledge on managing creative processes. The course grows future leaders and designers, focusing on future-oriented firm strategies. Besides learning marketing strategy, students learn project management, working in teams and using tools for managing innovation processes in organizations. Applying and adjusting theoretical thinking to practical cases and current problems is the core of the course. For more information, see Peppi study guide..

Challenge Turku –innovaatioleirit (1-2 op)

Challenge Turku -innovaatioleirit ovat avoinna kaikille turkulaisille korkeakouluopiskelijoille oppilaitoksesta tai alasta riippumatta. 24-tuntisen leirin aikana opiskelijat työskentelevät monialaisissa tiimeissä tavoitteenaan löytää innovatiivisia tapoja ratkaista heille annettu haaste. Haasteet liittyvät yritysten ja organisaatioiden olemassa olevaan toimintaan tai haasteiden avulla voidaan ratkoa uuden toiminnan synnyttämiseen liittyvää käytännön haastetta, jonka ratkaiseminen edellyttää tiimeiltä analyyttista ja monialaista osaamista. Opiskelijat voivat leiristä saatavan osallistumistodistuksen perusteella hakea korvaavuutta omasta oppiaineestaan; työmäärä vastaa 1-2 op riippuen siitä, onko osallistunut leirille tutorina vai opiskelijana. Korvaavuus kannattaa sopia etukäteen ennen leirille osallistumista. Lisätietoja toteuttajan sivuilta.

Yrittäjyyspassi (2 op)

Yrittäjyysyliopiston piirissä tapahtuu monenlaisia aktiviteetteja, jotka kerryttävät opiskelijan yrittäjyysosaamista. Yrittäjyyspassi mahdollistaa näiden aktiviteettien ja niiden reflektoimisen opinnollistamisen. Yrittäjyyspassi on Turun alueen korkeakoulujen yhteinen työkalu, jonka avulla alueen yrittäjyystapahtumia tuodaan osaksi opintoja ja jonka kautta opiskelijat tapaavat toisia samoista aiheista kiinnostuneita opiskelijoita ja yrittäjiä. Yrittäjyyspassi-kurssin puitteissa opiskelija osallistuu ja kerryttää osaamistaan erilaisissa yrittäjyysaiheisissa tapahtumissa (esim. Boost, yrittäjyysyliopiston tapahtumat, vierailijaluennot yms.) ja oma osaaminen osoitetaan oppimispäiväkirjan muodossa. Yrittäjyyspassi-kurssin suoritettuasi 1) ymmärryksesi yrittäjyysyliopiston piirissä tapahtuvista yrittäjyystapahtumista on laajentunut 2) olet kerryttänyt yrittäjyysosaamista valitsemistasi yrittäjyyteen liittyvistä aihepiireistä 3) raportointitaitosi ovat kehittyneet. Lisätietoja Peppi-järjestelmästä.

Muut vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat (2-8 op):

Opiskelijoilla on mahdollisuus saada opintopisteitä erilaisista yrittäjyysosaamista kerryttävistä aktiviteeteista kuten suorittamalla MOOC-opintoja, osallistumalla kansainväliseen Startuplifers-harjoitteluohjelmaan tai esimerkiksi suorittamalla BoostTurku -järjestön koulutuksia (katso alla eri vaihtoehtoja ja seuraa BoostTurku-järjestön sivuja saadaksesi tarkempia tietoja). Sopiaksesi suoritustavasta, ota yhteyttä yrittäjyyden oppiaineessa: yliopisto-opettaja Sanna Ilonen, sanna.ilonen@utu.fi.

Design think (2 op)

The course organized by Boost Turku is created to teach the basics of design thinking to university students. One goal is to bridge the gap between workers and designers so that they understand each other better. Another goal is to teach the participants the practical design thinking skills they can apply in the working life. Every lesson is ca 3 hours, held in the evenings.

Course layout

Introduction workshop
Discover
Information gathering
Persona target group workshop
Define
Customer Journey workshop
Service Blueprint workshop
Design
Brainstorming techniques workshop
Prototyping workshop
Develop
Business design workshop

See Boost Turku website for latest information.

Human Accelerator program

The eight-week program organized by Boost Turku is open for University students who are highly motivated in developing themselves. The aim of the program is to help students discover their skills and potential. The accelerator program consists workshops, other small tasks and a couple of social gatherings for the participants. The aim of the program is to help students discover their skills and potential and to focus intensively on their personal development. See Boost Turku website for latest information.

StartupLifers internship program

Startuplifers is a not-for-profit organization connecting the top Nordic talent with San Francisco Bay Area startups. They guarantee a free flight ticket, a hassle-free visa process, and a supportive community, making your transition to San Francisco seamless and fun.  The goal is to help students learn, get inspired and find the confidence to one day create world-changing innovations themselves. Internship can be applied throughout the year. See StartupLifers website for latest information.

Lue Startuplifers-kokemuksista Yrittäjyysyliopiston blogista:

“Startuplifers-harjoittelu opetti minulle työn ja vapaa-ajan tasapainon” Sini Toivonen, San Fransisco

“Kokemuksia työharjoittelusta kansainvälisessä startupissa” Olivia Aaltonen, Shanghai

 

Startup Marathon

 Enter a weekend-long marathon to speed up your startup! Aim of the event is to help early-stage startups to find a team and go from “just an idea” to some real action. Find yourself a team and get ready to conquer the world! See Boost Turku website for latest information. 

Moduulit ja opintokokonaisuudet:

Opiskelijat voivat halutessaan suorittaa yksittäisten kurssien sijasta myös yrittäjyyteen, innovaatioihin ja liiketoimintaosaamiseen liittyviä opintokokonaisuuksia tai hakeutua opiskelemaan yrittäjyyttä sivuaineena.

Innovation and Business Creation study module (25 op) – maisteriopiskelijat alasta riippumatta

The Innovation and Business Creation (IBC) study module provides students with fundamentals of new venture creation and business development. Furthermore, in IBC students learn to apply knowledge about innovation and business management in different settings and situations. Besides the knowledge and skills, these studies are targeting to facilitate business and entrepreneurial mind-set and behaviour. The module helps students to understand and exploit the innovation potential of their own discipline by providing them with skills to recognise, create, evaluate and exploit business opportunities.
The IBC is targeted mainly at students at the Faculty of Science and Engineering. It is also suitable as minor study for students in non-business disciplines who are interested in innovation and technology-driven business and are starting or planning to start their own business or work entrepreneurially in any kind of organisation ranging from small companies to large enterprises. Students of specific Master’s programmes at the Faculty of Science and Engineering in which the study module is optional minor study, have priority to the study module. However, students in non-business disciplines are encouraged to apply to the module, and they can also attend individual IBC study module courses. Check the course entrance requirements in each of the IBC courses in Study Guide Peppi.

Valtakunnallinen liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuus LITO (5-40 op) – perustutkinto-opiskelijat (pois lukien Turun kauppakorkeakoulun opiskelijat)

Tämän päivän työelämässä monien eri alojen asiantuntijat työskentelevät yhdessä projekteissa ja tiimeissä. Saumaton yhteistyö edellyttää liiketoiminnan logiikan ja lainalaisuuksien ymmärrystä sekä erilaisten käsitteiden hallintaa. Liiketoimintaosaamisen (LITO) opintokokonaisuus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden täydentää omaa osaamistaan ja kehittää työelämävalmiuksiaan. Opintojaksoilla opiskelija pääsee perehtymään siihen, miten yritykset toimivat ja toisaalta siihen, mitkä tekijät niiden toimintaan vaikuttavat. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää, miten yritys toimii kokonaisuutena ja osaa arvioida oman tehtävänsä ja asiantuntijuutensa roolia yrityksen kokonaisuudessa. Hän osaa soveltaa talouden ja yritystoiminnan keskeisiä käsitteitä omassa työssään. Lisäksi hän osaa ratkoa ongelmia osana monialaista tiimiä. LITO-opintokokonaisuus toteutetaan yhdeksän yliopiston yhteistyönä. LITO-kokonaisuus suoritetaan kokonaan verkossa. Siihen ei tarvitse hakea opinto-oikeutta vaan opiskelija ilmoittautuu kullekin valitsemalleen LITO-kurssille erikseen. Lisätietoja: Pepistä ja LITO:n omilta sivuilta.

Yrittäjyys sivuaineena (25 op)

Muiden tiedekuntien opiskelijat voivat suorittaa Yrittäjyyden sivuaineen kauppakorkeakoulussa suorittamalla oman valintansa mukaan vähintään 25op seuraavista opintojaksoista:

YR222013 YR1 Entrepreneurial Opportunities, 6 ECTS
YR222212 YR2 Venture Creation, 6 ECTS
YR222213 YR3 Managing a Growing Business, 6 ECTS
YR222058 YR5 Social Value Creation, 6 ECTS
YR222804 YR6/JO8 Corporate Entrepreneurship, 6 ECTS
YR222072 YR7 Startup! 10 ECTS

Erillistä hakemusta ei tarvita, vaan kursseille hakeudutaan suoraan Peppi-järjestelmässä kurssi-ilmoittautumisaikoina. Mikäli kurssille hyväksyttävien opiskelijoiden määrää joudutaan rajoittamaan, Turun kauppakorkeakoulun opiskelijat ovat etusijalla kurssille hyväksyttäessä. Huomioi myös, että on opiskelijan vastuulla varmistaa, että sivuaine vastaa tutkintovaatimuksia hänen omassa tiedekunnassaan ja se voidaan hyväksyä sivuaineeksi tutkintoon. Lisätietoja sivuainekokonaisuudesta Pepissä.

Lisätietoja kauppakorkeakoulun opintotarjonnasta muiden tiedekuntien opiskelijoille on saatavilla intranetistä.

JATKO-OPISKELIJOILLE JA TUTKIJOILLE

Yrittäjyysyliopistona Turun yliopisto tarjoaa kasvualustan startupeille ja huippututkimuksesta ponnistaville spinoffeille. Tavoitteena on kehittää Turun yliopiston innovaatioaihioista merkittävää liiketoimintaa, joka perustuu elämää helpottaviin ja rikastuttaviin tuotteisiin ja palveluihin. Tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden osaamisen kehittämisen tueksi  yliopisto tarjoaa yrittäjyyteen, liiketoimintaosaamiseen ja osaamisen tuotteistamiseen liittyviä koulutuksia. Tarkista vuosittainen koulutustarjonta UTUGS:n ja yliopiston henkilöstökoulutuksen kalenterista.

Business Essentials for Scientists (2 op)

Business Essentials for Scientists is an introductory course on commercialisation and business development in academia aimed at doctoral students at University of Turku and Åbo Akademi University. It is run as a one-month (October) intensive course, organized in SparkUp startup community. The course consist of six course days with the following themes: Starting your own company, Pitching (how to present your research/idea), How to find financing for your startup, Immaterial rights and tech transfer, Working outside the academic sector, and Selling, and why it is important. Participants are selected in the course based on motivation letters. For more information, see UTUGS website for latest information.

Entrepreneurship for research professionals (3 op)

The course provides introduction to entrepreneurship by looking at entrepreneurship at individual and company level. The core themes include entrepreneurship as a career opportunity; business idea and opportunity creation; business planning; business growth; and corporate entrepreneurship within existing organisations (private and public ones). During the course the students assess their own entrepreneurial resources in terms of competences and networks for example, and perform exercises on (business) idea generation in teams resulting in rapid pitching-exercises aiming to sell their ideas to the others. The students will also familiarize themselves with the (local) entrepreneurial ecosystem which provides various support for entrepreneurs. After the course the participants understand the multifaceted phenomenon of entrepreneurship and its implications and role in individual and company level. In addition, the students understand what it takes to commit oneself to entrepreneurship and new business creation and are able to assess their own relationship to entrepreneurship. The course is run in collaboration in BoostTurku/SparkUp and the university’s entrepreneurship agent(s) who provide assistance in finding relevant start-up support. The course consists of an intensive Learning Camp and a Wrap-up Session. The selection to the course is done based on a motivation letter. For more information, see UTUGS website for latest information.