Yrittäjyysosaaminen opintopisteiksi!

OKM:n kärkihanke:

HOTIT OPIT – Yrittäjyysosaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ja yrittäjyysosaamista kerryttävän työskentelyn opinnollistaminen (2018-2020)

HANKKEEN TAUSTA

Korkeakouluopiskelijoiden kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan on noussut voimakkaasti; nyt jo joka viides opiskelija pitää yrittäjyyttä todennäköisenä uravaihtoehtona. Kiinnostus näkyy yrittäjyysopintojen pariin hakeutumisen lisäksi opiskelijayrittäjyydessä ja vapaa-ajan toiminnoissa ja verkostoissa.

Korkeakouluopiskelijoilla on halutessaan mahdollisuus hyväksyttää jo hankittua yrittäjyysosaamista osaksi korkeakoulututkintoaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOToinnin tai hottauksen) prosessin kautta. He voivat myös suorittaa opintojaan yrittäjyystoiminnan kautta neuvottelemalla opetushenkilökunnan kanssa työskentelyn opinnollistamisesta. Opiskelijat eivät kuitenkaan hyödynnä AHOToinnin ja opinnollistamisen mahdollisuuksia vielä aktiivisesti. Korkeakoulujen välillä on toisaalta myös eroja siinä, kuinka aktiivisesti ne kannustavat opiskelijoita hyödyntämään AHOTointia ja opinnollistamista.

HANKKEEN TUOTOKSET

YOOP.fi – Yrittäjyysosaaminen opintopisteiksi!

 • Yoop.fi on digitaalinen työkalu, joka tukee korkeakouluopiskelijoita ja opettajia yrittäjyysosaamisen AHOtoinnin sekä opinnollistamisen käytänteissä. Työkalu on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

YoopTUBEopiskelijavideoita

 • YoopTUBE-kanavalta löydät eri korkeakoulujen opiskelijoiden tarinoita yrittäjyysosaamisen ahotoinnista ja yrittäjyysosaamista kerryttävän työskentelyn opinnollistamisesta. Videot on tekstitetty suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Hankkeessa tehdyt julkaisut

2021

 • Peura, K., Aaltonen, S. (2021) Navigating the challenges in the transfer between experiential and formal learning in entrepreneurship. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 23(1), 27-40. (Lue artikkeli)
 • Römer-Paakkanen, T., T., Saaranen, P., Suonpää, M. (2021) Aloittavien ammattikorkeakouluopiskelijoiden käsitykset yrittäjyydestä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 23(1), 41-58. (Lue artikkeli)

2020

 • Mytty, P. (2020) Yrittäjäosaamisen ahotointiin ja opinnollistamiseen uusi digityökalu. Skootteri 3/2020, 18-19. (Lue artikkeli)
 • Nyström, A-G. (2020) Recognizing and assessing student entrepreneurship competencies. ETH Learning and Teaching Journal, 2(2), 491–496. (Lue artikkeli)
 • Nyström, A-G., Wendelin, C. (2020) Olenko yrittäjämäinen? – Opiskelijoiden yrittäjyysosaamisen hahmottaminen ja sanoittaminen. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 22(4), 42-56. (Lue artikkeli)
 • Peura, K., Aaltonen, S., Römer-Paakkanen, T., Lahikainen, K., Asteljoki, S., Vainio, S. (2020) Muodollisen opetuksen ulkopuolella hankitun yrittäjyysosaamisen sisällyttäminen korkeakouluopintoihin. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja. Sarja E-3:2020. (Lue raportti)
 • Römer-Paakkanen, T. (2020) Opiskelijoiden kokemuksen, yrittäjyysosaamisen ja toiveiden hyödyntäminen yrittäjyysopintojen suunnittelussa. Konferenssipaperi YKTT-konferenssissa, Mikkeli/online 1.10.2020. (Lue artikkeli)

2019

 • Peura, K., Römer-Paakkanen, T., Aaltonen, S., Asteljoki, S., Lahikainen, K., Pehkonen, P. (2019) Yrittäjyysosaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöt suomalaisissa korkeakouluissa. Julkaisussa: Römer-Paakkanen, T., Suonpää, M. & Hermiö, A. (toim.) Yrittäjyyskasvatuksen kaari – lapsuudesta tulevaisuuden työhön. YKTT Yrittäjyyskasvatuspäivät 2019 Artikkelit. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Helsinki. (Lue artikkeli)
 • Römer-Paakkanen, T., Jokinen, T. (2019) EntreComp-viitekehyksen soveltaminen ammattikorkeakoulun yrittäjyysopinnoissa – Case Haaga-Helia Liiketalous. Julkaisussa: Römer-Paakkanen, T., Suonpää, M. & Hermiö, A. (toim.) Yrittäjyyskasvatuksen kaari – lapsuudesta tulevaisuuden työhön. YKTT Yrittäjyyskasvatuspäivät 2019 Artikkelit. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Helsinki. (Lue artikkeli)
 • Peura, K., Römer-Paakkanen, T., Aaltonen, S. (2019) Making Sense of Entrepreneurial Knowledge in Recognition of Prior Learning and Studification Practices. A Paper presented at the 3E ECSB Entrepreneurship Education Conference, Gothenburg, Sweden May 8-10, 2019.  (Lue artikkeli)
 • Peura, K. (2019) Yrittäjyysosaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen jakavat tiedeyliopistojen opetushenkilökunnan mielipiteitä. (Blogikirjoitus) Turun yliopiston blogi. (Lue blogi)

Hankkeessa pidetyt esitykset

 • Lahikainen, K. (2020) Projektiesittely: Yrittäjyysosaamisen AHOTointi ja opinnollistaminen; uusia – käytännön ratkaisuja korkeakouluille. Esitys YKTT-konferenssissa 1.10.2020, Mikkeli/online.
 • Kaira, J. (2020) Digital Tool Yoop.fi. Kilpailuehdotus (videoesitys) Hacking Higher Education -opetusinnovaatiokilpailussa 16.9.2020, online.
 • Klemola, K. (2020) Projektiesittely: Yrittäjyysosaamisen AHOTointi ja opinnollistaminen; uusia – käytännön ratkaisuja korkeakouluille. Esitys PedaForum-konferenssissa 20.8.2020, Oulu/online.

Hankkeen järjestämät tilaisuudet

 • Webinaari: Yritetään yhdessä – opiskelijayrittäjyyden monet polut 23.4.2021 (Lue lisää)
 • Webinaari: Työelämäosaaminen – tunnista ja tunnusta! 25.11.2020 (katso webinaarin tallenne)
 • Toiminnallinen työpaja korkeakouluopettajille: Yrittäjyysosaamisen AHOTointia ja opinnollistamista tukeva digitaalinen työkalu, YKTT-konferenssi 2.10.2019, Helsinki.

HANKETIEDOT

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö (erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen 2018-2020). Hanke toteutetaan osana Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta -kärkihanketta, joka perustuu opiskelijoiden yrittäjyysosaamisen kehittämiseen, tunnistamiseen ja nopeampaan työelämään siirtymiseen kytkeytyviin tarpeisiin.
Kesto: 1.8.2018-31.12.2020 (jatkoaika 31.5.2021 asti)
Suuruus: 864 745 €
Tiedustelut: hankkeen johtaja Kirsi Peura, Turun yliopisto (kirsi.peura@utu.fi)

PARTNERIT

Hanke toteutetaan yhdeksän yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tiiviinä yhteistyönä.