Yrittäjyysosaaminen opintopisteiksi!

OKM:n kärkihanke:

HOTIT OPIT – Yrittäjyysosaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ja yrittäjyysosaamista kerryttävän työskentelyn opinnollistaminen (2018-2020)

Kehittämishankkeen tausta

Korkeakouluopiskelijoiden kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan on noussut voimakkaasti; nyt jo joka viides opiskelija pitää yrittäjyyttä todennäköisenä uravaihtoehtona. Kiinnostus näkyy yrittäjyysopintojen pariin hakeutumisen lisäksi opiskelijayrittäjyydessä ja vapaa-ajan toiminnoissa ja verkostoissa.

Korkeakouluopiskelijoilla on halutessaan mahdollisuus hyväksyttää jo hankittua yrittäjyysosaamista osaksi korkeakoulututkintoaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOToinnin) prosessin kautta. He voivat myös suorittaa opintojaan yrittäjyystoiminnan kautta neuvottelemalla opetushenkilökunnan kanssa työskentelyn opinnollistamisesta. Opiskelijat eivät kuitenkaan hyödynnä AHOToinnin ja opinnollistamisen mahdollisuuksia vielä aktiivisesti. Korkeakoulujen välillä on toisaalta myös eroja siinä, kuinka aktiivisesti ne kannustavat opiskelijoita hyödyntämään AHOTointia ja opinnollistamista.

HOTIT OPIT -HANKKEEN TAVOITTEENA on kehittää digitaalinen työkalu tukemaan niin opiskelijoita kuin opetushenkilökuntaakin yrittäjyysosaamisen AHOtoinnin sekä opinnollistamisen käytänteissä. Hanke tekee näkyväksi korkeakoulujen nykyisiä käytäntöjä sekä tekee suosituksia yrittäjyysosaamisen AHOToinnin ja opinnollistamisen edelleen kehittämiseksi korkeakouluissa.

Hankkeen tuotokset

Hankkeen tarkemmat tiedot

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö (erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen 2018-2020). Hanke toteutetaan osana Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta -kärkihanketta, joka perustuu opiskelijoiden yrittäjyysosaamisen kehittämiseen, tunnistamiseen ja nopeampaan työelämään siirtymiseen kytkeytyviin tarpeisiin.
Kesto: 1.8.2018-31.12.2020
Suuruus: 864 745 €
Tiedustelut: hankkeen johtaja Kirsi Peura, Turun yliopisto (kirsi.peura@utu.fi)

Hankkeen partnerit

Hanke toteutetaan yhdeksän yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tiiviinä yhteistyönä.