Yrittäjyystutkimus

Suomen vahvin yrittäjyystutkija

Turun yliopistossa on pitkään tehty yrittäjyyteen liittyvää tutkimusta. Kauppakorkeakoulussa toimii Suomen johtava, kansainvälisesti aktiivinen yrittäjyyden tutkimusryhmä, joka tuottaa akateemista ja soveltavaa tutkimustietoa yrittäjyyden merkityksestä, ilmenemismuodoista ja edistämisestä yhteiskunnassa.

Yrittäjyyteen liittyvää tutkimusta tehdään koko monitieteisessä yliopistossa. Yrittäjyyden tutkimus kohdistuu yrittäjyys- ja innovaatioprosessin sekä yrittäjämäisten toimintatapojen ja työn uusien muotojen tutkimukseen muuttuvassa yhteiskunnassa. Erityinen kiinnostuksen kohde on yrittäjyyden rooli erilaisissa taloudellisissa, sosiaalisissa ja kulttuurisissa konteksteissa.

Tutustu tarkemmin http://www.utu.fi/fi/yksikot/tse/yksikot/yrittajyys/Sivut/home.aspx yrittäjyyden tutkimusryhmän toimintaan.

 • Fiksu työ alustalouden aikakaudella

  SWiPE tuottaa tietoa työstä, yrittäjyydestä ja koulutuksesta alustalouden aikakaudella sekä vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon tutkitun tiedon pohjalta.

 • Akateeminen yrittäjyys sosiaalisena prosessina

  ACE-hanke tuottaa kokonaiskuvaa suomalaisen akateemisen yrittäjyyden muodoista, mahdollisuuksista ja ongelmista.

 • Developing Inclusive & Sustainable Creative Economies

  DISCE project is set to improve and enhance the growth, inclusivity and sustainability of the cultural and creative industries (CCIs) in the EU.

 • Digi Youth

  DigiYouth-hankkeessa kehitetään Viron, Suomen, Latvian ja Ruotsin nuorten yrittäjyyttä ja yhteistyöosaamista sekä tuetaan digitaalisiin tuotteisiin, palveluihin ja ratkaisuihin keskittyvien start-up-tyyppisten opiskelijayritysten perustamista ja toimintaa.

 • Yrittäjyyttä kouluihin

  YVI-hanke kehitti yrittäjyyskasvatusta suomalaisessa opettajankoulutuksessa luomalla uusia pedagogisia ratkaisuja.

 • Tutustu tutkimukseen!

  Aito monitieteisyys mahdollistaa ainutlaatuiset, tieteenalarajat ylittävät moniulotteiset tutkimuskysymykset.